Η εγκύκλιος για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ με προφορικές εξετάσεις και με την κατηγορία 5%

Γονική Κατηγορία: Γενικό - Νέο Λύκειο Κατηγορία: Γ΄Λυκείου Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015 Γράφτηκε από τον/την Super User

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η ενημερωτική  εγκυ?κλιος για  τους υποψηφι?ους για εισαγωγη? στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση, σχετικα? με την απο?κτηση πιστοποιητικου? αναπηρι?ας απο? τα ΚΕ.Π.Α., για το ακαδημαι?κο? ε?τος 2016-17.

Με το πιστοποιητικο? αυτο? και τα επιπλε?ον δικαιολογητικα? οι υποψη?φιοι θα μπορου?ν να υπαχθου?ν:

α) σε κα?ποιες απο? τις υποκατηγορι?ες των ατο?μων με αναπηρι?α και ειδικε?ς εκπαιδευτικε?ς ανα?γκες για προφορικη? η? γραπτη? εξε?ταση στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις   και

β) ως πα?σχοντες απο? κα?ποιες απο? τις παθη?σεις της κατηγορι?ας των πασχο?ντων απο? σοβαρε?ς παθη?σεις για εισαγωγη? στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση σε ποσοστο? 5%.

Κάντε ΚΛΙΚ εδώ για να δείτε την εγκύκλιο .

Πηγή: esos.gr

Εμφανίσεις: 1903
FaceBook
FaceBook
Twitter
Twitter