Παρακάτω παρουσιάζονται ανά βαθμίδα οι κατάλογοι των βιβλίων που θα διανεμηθούν για το σχολικό έτος 2012-2013 σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

Επίσης εδώ θα βρείτε τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή.