Συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Ρόδου.

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Νέα Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011 Γράφτηκε από τον/την Super User

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην 2η τακτική συνεδρίαση  του  Διοικητικού Συμβουλίου του  Νομικού  Προσώπου Δημοσίου  Δικαίου  με  την  επωνυμία΄΄ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου ΄΄ που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα εθιμοτυπίας ( 1ος όροφος ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Ενημέρωση μελών Δ.Σ από τον Πρόεδρο .
2. Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου ( ΟΔΕ) του ΝΠΔΔ , στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ .

3. Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Ρόδου για τις Λειτουργικές Δαπάνες των Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης Ρόδου.
4. Καθορισμός και Σύσταση << Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας >>για τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου .
5. Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Λειτουργίας των σχολικών κυλικείων στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου .
6. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2011 που διεξάγει το ΝΠΔΔ . ( ΕΚΠΟΤΑ)
7. Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής των Προμηθειών των Διαγωνισμών που διεξάγει το ΝΠΔΔ .
8. Έγκριση μελέτης και όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Β/μιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου.
9. Έγκριση μελέτης και όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Β/μιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου.
10. Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών έτους 2011 που διεξάγει το ΝΠΔΔ για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Β/μιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου ( Π.Δ 28/1980 ) .
11. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης εργασιών έτους 2011 που διεξάγει το ΝΠΔΔ για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Β/μιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου ( Π.Δ 28/1980 ) .
12. Έγκριση της δαπάνης με απευθείας ανάθεση για τις εργασίες συντήρησης μηχανογραφικού υλικού ( φωτοτυπικά μηχ/τα , εκτυπωτές , Η/Υ κ.λ.π.)
13. Επικύρωση Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων καθαριστριών με σειρά προτεραιότητας για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για τον καθαρισμό των χώρων της σχολικής μονάδας ΕΠΑΛ Παραδεισίου .
14. Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με καθαριστές /καθαρίστριες για το σχολικό έτος 2011-2012,για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Β/μιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου.
15. Ολοκλήρωση Διαδικασίας Δ.2 - του έργου ΄΄ Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών Συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία ?Πρόταση 78 ΄΄ όπου είναι ενταγμένο το Γυμνάσιο Παραδεισίου Ρόδου .
16. Προσδιορισμός ποσού που τίθεται στην διάθεση κάθε διευθυντή των σχολικών μονάδων Β/μιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών .
17. Εξέταση αιτήματος κ. Γιαννακάκη Κωνσταντίνου σχετικά με το σχολικό κυλικείο του συγκροτήματος σχολείων 2ου ΕΠΑΛ,4ΟΥ ΓΕΛ,2ΟΥ ΣΕΚ και Δ.ΙΕΚ .

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Σχολικής Επιτροπής
Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου ΡΟΔΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

FaceBook
FaceBook
Twitter
Twitter